Science-onderwijs nu

ICT-middelen, regelgeving, nieuwe manieren van lesgeven en andere leermethodes – ze hebben er allemaal voor gezorgd dat de afgelopen vijftien jaar een grote verschuiving heeft plaatsgevonden van theoretisch naar praktijkgericht leren en van individueel naar groepsgewijs onderwijs. Hoe groot die verschuiving is, verschilt sterk per school. S+B voorziet met zijn vijf inrichtingsconcepten in de specifieke wensen van uw school.