Op bijna elke school geldt dat de theorie in ‘gewone’ lokalen wordt gegeven, en in practicumlokalen de theorie alleen even wordt aangestipt ter introductie van een practicum. Leerlingen voelen zich comfortabel bij die praktijkgerichte manier van lesgeven. Les in een practicumlokaal of Bèta-Lab betekent aan de slag met proefjes, weten ze.

Om te voldoen aan de wensen van zoveel mogelijk scholen, heeft S+B vijf inrichtingsconcepten ontwikkeld, die op iedere school toegepast kunnen worden.
– De traditionele, klassieke opstelling.
– Alle voorzieningen uit het plafond met de Mediazuil.
– Een nieuw designmeubel.
– Groepsgewijs onderwijs in het Powerlab.
– Een complete kabinetinrichting.