Hier worden alle Lokaties getoond die gekoppeld zijn aan lokatiecategorieen met type Bedrijven. Wanneer er tevens een case gekoppeld is zal deze in de popup weergegeven worden.